REGISTRE ALUMNAT COL·LEGIS

El NIA de l'Alumne/a es troba en els documents acadèmics, com per exemple el butlletí de qualificacions.
Si no ho troba, pose's en contacte amb el col·legi.