Apunts de llengua (Accedeix)

El dia 21 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, es va presentar oficialment la plataforma *Apunts de *Llengua, una iniciativa de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport desenvolupada per À Punt. Aquest és un portal destinat a l’aprenentatge del valencià d’una forma fàcil i entretinguda. El contingut de la plataforma inclou vídeos i àudios de programes d’entreteniment i cultura d’À Punt que s’han organitzat per nivells de dificultat, seguint les categories lingüístiques i els criteris que emanen del Marc comú europeu de referència.

La plataforma, a més de visualitzar vídeos (subtitulats), permet la realització d’activitats digitals *autocorrectivas, proves diagnòstiques i propostes de ludificació.Esperem que faça extensiva aquesta informació al professorat i a la resta de la comunitat educativa del seu centre.

 

El día 21 de febrero, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna, se presentó oficialmente la plataforma Apunts de Llengua, una iniciativa de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte desarrollada por À Punt. Este es un portal destinado al aprendizaje del valenciano de una forma fácil y entretenida. El contenido de la plataforma incluye vídeos y audios de programas de entretenimiento y cultura de À Punt que se han organizado por niveles de dificultad, siguiendo las categorías lingüísticas y los criterios que emanan del Marco común europeo de referencia.

La plataforma, además de visualizar vídeos (subtitulados), permite la realización de actividades digitales autocorrectivas, pruebas diagnósticas y propuestas de ludificación.Esperamos que haga extensiva esta información al profesorado y al resto de la comunidad educativa de su centro.